30-08-2019 – The Imagineering Suite, Amersfoort (NL)

De zes basiselementen van een werkend product – Je huidige kennis

Je Eigen Kennis

Deze week behandel ik weer een element uit de zes basiselementen voor een werkend product, en deze keer behandel ik het stuk ‘eigen kennis’. Dit is een van de meer abstracte onderdelen van dit systeem, aangezien dit een zeer breed gebied beslaat in het menselijke brein. Kennis is in mijn perceptie net zo belangrijk als eten, drinken, slapen, ademen etc. Onze kennis is de basis van waaruit wij leven en handelen, dus heeft dit logischerwijs een enorme invloed op het creatieve proces.

Er zijn twee uitspraken die ik in gedachte houd als ik kijk naar het concept ‘kennis’. De eerste is een gedachte die ik zelf heb geformuleerd, en die luidt:

‘Alles wat je in je leven meemaakt of leert is kennis die ooit weer bruikbaar kan zijn.’

En daar hoort voor mij nog een andere uitspraak bij:

‘There is no knowledge that is not power’

En voor de paar cynische gamers onder ons kan ik zeggen: ja, deze quote zat ook in het spel Mortal Kombat 3. Maar deze uitspraak is bovenal van Ralph Waldo Emmerson (een Amerikaans essayist die zeker een onderzoekje waard is!) en het is een uitspraak die zeer goed van toepassing kan zijn bij het evalueren van eigen kennis. Nou ben ik niet per se fan van de machtsconnotatie die hierin zit, maar dat kennis een bepaalde mate van macht met zich meebrengt is niet te ontkennen. Want uiteindelijk is de persoon die een bestaand probleem kan oplossen waar de anderen niet uit komen de rest nét even een stap voor. Ik wil me hier echter niet focussen op het stukje macht ten opzichte van anderen, maar op het praktische nut en belang dat de huidige kennis heeft in het creatieve proces.

Tijdens ons leven is de mens actief als een soort spons. We maken dingen mee, we lezen dingen, horen dingen, ruiken dingen etc. Al deze ervaringen maken ons tot wie wij zijn. Een mens is in die zin een levende optelsom van ervaringen, gevoelens en acties die samen een individu maken. Elk stukje ervaring, elk feitje en elke prikkel draagt bij aan de huidige kennis in ons onderbewustzijn.

Toch hebben wij als mensen vaak het idee dat we dingen leren die niet nuttig zijn. Zo hoor je soms bijvoorbeeld ineens een feitje waarvan je denkt ‘had ik dit nodig?’ of hoor je een verhaal waarvan je denkt ‘ik snap hier niks van, maar het zal wel’. Toch neem je ook deze ervaringen en feiten mee in je onderbewustzijn. Het onderbewustzijn voedt zich namelijk met al deze stukjes informatie en groeit daardoor. Elk stukje informatie dat je bewust in je opneemt, zorgt ervoor dat je een groter referentiekader hebt om ideeën uit te putten.

Want zelfs al voelt het alsof het leven aan elkaar hangt van toevalligheden, en voelt het wel eens alsof je soms dingen leert die je helemaal niet nodig hebt… Toch zal het je verbazen dat er een moment komt dat ineens dat suffe feitje dat je jaren geleden ergens hebt gehoord handig van pas komt. Wanneer dat gebeurt? Geen idee. Daar is geen peil op te trekken, want elk leven loopt natuurlijk anders. Maar de ervaring leert dat als je bereid bent om voor veel kennis en ervaringen open te staan, je steeds meer dingen gaat snappen en ook steeds meer lol zal krijgen in het vergaren van kennis. Uiteindelijk is de mens bij uitstek goed in het leggen van verbanden. Soms gebeurt dat direct, soms gaan daar jaren overheen. Maar zolang je een open houding en gezond onderbewustzijn met je meedraagt zal het verbanden leggen en dingen doorzien steeds sneller gaan.

En als je meer plezier hebt in het opdoen van nieuwe kennis en je je onderbewustzijn daarmee stimuleert, zal je creativiteit in grote sprongen toenemen. Want creativiteit wordt uiteindelijk voor een groot deel ook gevormd door het referentiekader in je onderbewustzijn. En al deze kennis draagt bij aan hoe je het creatieve proces ingaat.

Kortom, alle huidige kennis die je nu met je meedraagt, hoe divers en onsamenhangend soms ook, draagt uiteindelijk bij aan hoe je onderbewustzijn zich ontwikkelt en dus ook hoe je die kennis kan toepassen in de praktijk. Daarom raad ik mensen altijd aan zo veel mogelijk te lezen, te luisteren, en te ervaren, omdat het uiteindelijk altijd een creatief proces ten goede kan komen. Hoe breder je interesses zijn, hoe beter je buiten je eigen gebaande paden kan denken en hoe creatiever je in het leven kan staan.

En daarom is het goed om af en toe eens stil te staan bij wat we allemaal al geleerd hebben en al weten. Want als je kennis bekijkt op een praktische manier, en alle kennis die je hebt ziet voor wat het is zoals hierboven beschreven, dan zal je vanzelf inzien dat je soms al veel meer kennis hebt dan je zelf doorhad. En met die rijkdom is heel veel mogelijk!

Tot volgende week!
Tom