Persoonlijke Sessies

Door middel van 1-op-1 gesprekken gaan we proberen uit te vinden waar het hoofdprobleem zit waar je tegenaan loopt. Dit hoofdprobleem analyseren wij dan samen en aan de hand daarvan maken we een plan dat toegespitst is op wie je bent en wat je wilt bereiken.

Mijn aanpak is direct, concreet en eigenzinnig. Door op mijn eigen wijze te kijken naar de door jou gepresenteerde feiten kunnen we samen kijken hoe jij jouw hulpvraag concreet kunt omzetten in een helder actieplan.

Alles begint met een introductiegesprek waarin wij elkaar leren kennen en samen doorspreken waar mijn hulp bij nodig is. Deze 30 minuten durende sessie wordt gratis aangeboden (reiskosten uitgezonderd). Daarna bepalen we samen hoeveel sessies we daarvoor nodig denken te hebben. Elke sessie kan zowel plaatsvinden op locatie als in mijn eigen studio omgeving.

Een standaard 1-op-1 traject bestaat uit 8 coaching sessies van een uur per stuk. Deze worden per sessie betaald. Indien gewenst kunnen hier meer sessies aan toe worden gevoegd.

Daarna zullen we aan de hand van een door mij gemaakt plan, elke sessie benutten om een stukje van dat plan uit te voeren en hopelijk aan het einde van het proces de vooruitgang te zien die we samen voor ogen hebben. De hoeveelheid sessies zal afhangen van het beoogde doel en wat een cliënt daar zelf aan bijdraagt.

Deze sessies zijn eventueel ook mogelijk op afstand via media als Skype in overleg.

Groep/Band begeleiding

Ook voor groepen en bands ben ik beschikbaar om problemen en uitdagingen in kaart te brengen en te analyseren.

Hierbij zal ik een analyse doen van wat er gebeurt in de groep en hoe mensen met elkaar omgaan. Ook zal ik in samenspraak met de groep een traject kunnen uitwerken waarin wij/jullie/de groep naar een bepaald doel toe werken. In dit proces zal ik ook individuele aandacht schenken aan de deelnemers van de groep en kijken hoe de samenwerking zich op de meest optimale wijze kan ontwikkelen.

Workshops

Ik ben inzetbaar voor workshops voor groepen over onderwerpen als inspiratie, schrijven, productie en andere gerelateerde onderwerpen. Deze workshops worden opgezet en afgestemd naar aanleiding van de wensen van de klant. Deze kunnen variëren van een presentatie van om en nabij 20 minuten (Eenzijdige monoloog) naar een volwaardige groepssessie met vraag- en antwoord mogelijkheden met een lengte tot 60 minuten.

In de presentaties zullen onderwerpen behandeld worden die passen bij de gekozen thematiek van de dag. Hier zullen dan ook passende handmatig samengestelde voorbeelden bij worden gegeven.

In de workshops met meerdere deelnemers zal van tevoren worden besproken welk onderwerp relevant is voor deze groep en in welke vorm dit besproken en behandeld zal worden. Hierin speelt interactiviteit een grote rol.